Velkommen til Lethorp.dk

 


Opført . Hovedbygning opført ca. 1799, tæt på et middelalderligt voldsted fra 1300-tallet. Voldstedet blev fredet i 1950'erne. Hovedbygningen blev fredet i 1986. 16 ha omkring hovedbygningen er naturfredet. I samarbejde med Kulturstyrelsen blev hovedbygningen restaureret med nyt tag af rødt vingetegl, supplerende spær og genanvendelse af de oprindelige tagvinduer i 2012/13. Udskiftning af gulvplanker på loftsetagen og retablering af oprindeligt trappeforløb blev gennemført i 2015. Havedør udskiftes i 2016.