EU tilskud til Lethorp:

EU tilskud til Lethorp:

 

Arealerne omkring Lethorp/Hesselager Mølle blev fredet i 1980’erne på grundlag af områdets sjældent afvekslende karakter med en blanding af lysåbne skovarealer, enge og overdrev.

Disse arealer stiller specielle krav til hegning, vedligeholdelse og afgræsning. EU’s tilskud til pleje af græs- og naturarealer er med til at sikre, at området bevarer den karakter, der var udgangspunkt for dets særlige status og beskyttelse. Arealerne afgræsses af kvæg i sommerhalvåret, hvilket sikrer at lyskrævende flora bevares og at områdets diversitet sikres.